top of page
rrebel-tech-4.jpg

Installasjon.

Med en installasjon utført og utstyret finjustert av en kyndig tekniker, får du en trygg igangkjøring.

Ved installasjon foretar vi en kalibrering av maskinen og/eller kvern for å se at alt fungerer slik som det skal. Det vil også bli tatt testbrygg av utstyret i henhold til våre standarder. Vi tilbyr installasjon av de fleste espresso- og kaffemaskiner til en fastpris, forutsett at vann, strøm og avløp er tilrettelagt til de spesifikasjoner som er blitt gitt og at det er utført av autoriserte fagfolk.

Hvordan

Montering
Vannfilter (anbefalt) og eventuelt ekstern pumpe monteres i klargjort underskap.

Igangkjøring
Etter Barista Service´ egen sjekkliste.

Kvalitetssikring
Driftstabilitet og bryggeresultat kvalitetssikres med presise måleinstrumenter.

Teknisk innføring
Servicetekniker gir en teknisk innføring i bruk av utstyret.

Garanti
Etter utført installasjon blir sjekkliste signert og overlevert av tekniker.

rrebel-tech-15.jpg

Vi tilbyr service, vedlikehold og reservedeler til følgende merkevarer:

banner_all_logos.jpg
bottom of page