top of page
tech-2.jpg

ENDRINGER I PRISER, PRODUKTER OG TJENESTER

KJÆRE AVTALEKUNDE.

Vi ønsker å informere deg om endringer i servicemoduler, priser, produkter og betingelser som trer i kraft 1. november. Vi vil snakke om hvilke endringer vi gjør, og hva disse endringene betyr for deg som avtalekunde.

 

I likhet med navneendringen fra Barista Service til rRebel Coffee Tech, vil servicemodulene våre også gjennomgå en liten navneendring. I tillegg vil det være en liten endring i en av servicemodulene, en helt ny servicemodul tilgjengelig og nyheter om vannfilter. La oss gå gjennom endringene steg for steg.

NYE FORDELER MED SERVICEAVTALE.

 • 25% rabatt på alle faste delebytter som inngår i servicemodulene

 • 10% rabatt på alle øvrige reservedeler

 • Ca 20% lavere times- og oppmøtepris

 • Prioritet ved hasteservice

 • Tilbud om dagleie av utstyr dersom utstyret ditt må inn på verksted

 • Reduserer mulighetene for nedetid, og dermed mulig tap av omsetning og misfornøyde kunder

 • Opprettholder presisjonen og forlenger levetiden på utstyret ditt

 • Forutsigbare servicekostnader

rrebel-tech-10.jpg

SERVICEMODULER.

PICCOLO endrer navn til ESSENTIALS - DIY kit

Denne modulen inneholder et vedlikeholdskit med deler som ofte bør byttes ut på maskinen på grunn av varme og kontakt med kaffe. Disse delene er slitasjedeler til gruppehodet på espressomaskinen. Sammen med delene følger det med en detaljert veiledning for å bytte slitasjedelene selv.

ESS012_180820_BARISTA_SERVICE_MODULES_NORWAY_02_POS.png
2-basic.png

BASSO endrer navn til BASIC - Maintenance

Full teknisk gjennomgang av espressomaskin som utføres av én av våre teknikere. Vi bytter også de samme slitasjedelene som ved ESSENTIALS og oversender en detaljert sjekkliste etter fullført service.

ALTO endrer navn til EXTENTED - Maintenance

Full teknisk gjennomgang av espressomaskin som utføres av én av våre teknikere og et omfattende bytte av deler på maskinen. Dette inkluderer blant annet bytte av komplett steamkran og vakumventil, og vil fra og med nå også inkludere bytte av sikkerhetsventil og kopperpakning. Detaljert sjekkliste oversendes etter fullført service.

ESS012_180820_BARISTA_SERVICE_MODULES_NORWAY_03_POS.png
3-extended_LM.png
tech-3.jpg
4-add-on.png

UNIQUE / ADD-ON.

En ny servicemodul som er tilpasset for alt annet utstyr enn espressomaskinen. Denne servicemodulen inkluderer testing, kalibrering og reparasjon om nødvendig. Deler er ikke inkludert.

 

Om det blir oppdaget behov for å bytte ytterligere deler eller reparasjon av maskin utover det som er inkludert i serviceavtalen vil rRebel Coffee Tech dekke arbeidskostnadene så lenge arbeidet kan utføres på stedet. Du dekker kun kostnadene på deler som blir byttet. Dette betyr også at vi dekker arbeidstid dersom du ønsker å bytte kniver på espressokvern eller bytte vannfilter.

BWT VANNFILTER.

I april 2022 byttet vi vannfilterleverandør til BWT og har oppgradert vannfiltersystemet hos våre kunder siden. Om du har et vannfilter fra 3M eller Brita så vil vi oppgradere til BWT Bestmax V ved første service. Ut 2023 så vil vi konvertere filterholdere kostnadsfritt. Du dekker kostnaden for filterpatronen.

 

Vi anbefaler at vi også monterer på en vannmåler så både du og vi kan følge med på forbruket til vannfilter. Kostnad for vannmåler vil tilkomme.

Om du har en serviceavtale med en annen filterpatronen enn en fra BWT så vil vi endre filterpatronen til BWT Bestmax V.

rrebel-tech-30.jpg

NYE BETINGELSER VED TEGNING AV AVTALE.

 • Oppdrag i.h.t. vedlikeholdsavtalen utføres mandag til fredag mellom 08.00 og 16.00.

 • Utstyret vil ikke være tilgjengelig for bruk mens service utføres.

 • All påløpt arbeidstid som forhindrer tekniker i å utføre oppdraget på normal måte vil bli tilleggsfakturert til de enhver tid  gjeldende prisbetingelser.

 • Delebytter utover serviceavtalens omfang skal avklares med kunde før det byttes. Kostnader forbundet med dette vil tilkomme.

 • All service utover det som er beskrevet i vedlikeholdsavtalen vil bli fakturert i.h.t. til de enhver tid gjeldende prisbetingelser.

 • Kostnader forbundet med oppmøte/frakt kommer i tillegg, med mindre annet ikke er presisert i vedlikeholdsavtalen.

 • Prisen på Add-On forutsetter at oppdraget utføres på samme besøk som Basic, Extended og/eller Unique.

 • Avtalene faktureres enkeltvis i henhold til frekvensbeskrivelsen og med 14 dagers betalingsfrist.

 • Eventuelle prisjusteringer skal varsles skriftlig fra rRebel Coffee Tech AS med minimum 1 måneds varsel.

 • Etter gjennomført service vil rRebel Coffee Tech AS oversende kopi av servicerapport / sjekkliste (gjelder ikke Essentials – DIY Kit).

 • Det gis tre måneder garanti på deler (ved fabrikasjonsfeil) og arbeid som inngår i vedlikeholdsavtalen.

 • Avtalen er gjeldende til den sies opp skriftlig av en av partene (1 måneds oppsigelsestid).

 • rRebel Coffee Tech AS står ikke til ansvar for eventuelle følgeskader (verken under eller etter utført service).

 • Alle priser er oppført eksklusive merverdiavgift.

bottom of page